Að flytja í Brákarhlíð

Að flytja í Brákarhlíð
Þeir sem hyggja á flutning á Brákarhlíð þurfa að sækja um færni- og heilsumat til Færni- og heilsumatsnefndar í viðkomandi landshluta. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu Embætti landlæknis og hér á þessari síðu undir ýmsar upplýsingar. Færni- og heilsumat er faglegt einstaklingsbundið mat á þörfum einstaklinga fyrir varanlega hjúkrun og búsetu á hjúkrunarheimili. Það er ekki hægt að senda umsóknina rafrænt, heldur verður að prenta hana út og koma til viðkomandi Færni- og heilsumatsnefndar.  Færni og vistunarmatsnefnd fyrir heilbrigðisumdæmi Vesturlands er með aðsetur á HVE í Borgarnesi Borgarbraut 65.

Þegar fyrir liggur að einstaklingur flytur á Brákarhlíð þarf að undirbúa flutning á nýja heimilið sem best. Mörgum þykir erfitt að flytja og aðlagast breyttum aðstæðum. Í mörgum tilvikum liggur sjúkrahúsdvöl að baki og í einhverjum tilvikum hefur ekki gefist tækifæri til að kveðja gamla heimilið. Mikilvægt er að starfsfólk og aðstandendur séu samstíga um jákvæða aðlögun. Það er mikilvægt að hún takist sem best þannig að heimilisfólk upplifi öryggi og hlýju á nýja heimilinu.

Heimsóknir
Til þess að dvölin verði ánægjuleg og aðlögun þeirra sem flytja á Brákarhlíð sé sem best eru ættingjar og vinir hvattir til þessa að vera duglegir að heimsækja sitt fólk. Það skiptir miklu máli að heimilisfólk finni áfram jafn sterk tengsl við sína nánustu þrátt fyrir breytt búsetuform. Ættingjar eru velkomnir í heimsóknir og er markmiðið að þeim líði vel á heimilunum og upplifi sig velkomna. Reglulegar heimsóknir eru oft fastir liðir á dagskrá nánustu ættingja.

Greiðsluþátttaka
Daggjöld til heimila eru ekki greidd nema samþykkt vistunarmat liggi fyrir. Ástæða er til að vekja athygli umsækjenda á að þegar lífeyrisþegi flyst á hjúkrunarheimili falla niður lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR). Við það að greiðslur falla niður myndast réttur til vasapeninga sem eru tekjutengdir. Mikilvægt er að umsækjendur kynni sér þátttöku í dvalarkostnaði og kostnað við búsetu.  Frekari upplýsingar um þessi efni er að finna á vefsetri TR.
Brákarhlíð innheimtir kostnaðarþátttöku íbúa fyrir Tryggingastofnun. Tryggingastofnun reiknar út kostnaðarþátttökuna og veitir nánari upplýsingar um útreikningana í síma 560-4400. Aðstandendur sem þurfa að hafa samband við Brákarhlíð vegna greiðsluþátttöku heimilismanna geta verið í sambandi við framkvæmdastjóra í síma 432-3188 eða í gegnum netfangið ingadora@brakarhlid.is

Aðbúnaður
Starfsemi Brákarhlíðar fer fram að Borgarbraut 65 í Borgarnesi. Húsnæðið á öllum einingum heimilisins er hannað og byggt með þarfir aldraðra í huga þannig að þjónusta við heimilisfólk verði sem allra best. Húsnæðið hefur undirgengist miklar endurbætur með tilheyrandi einkarýmum og setustofum á hverri einingu í takt við breytta tíma. Öryggiskerfi og vöktun er á öllu húsnæði Brákarhlíðar allan sólarhringinn, alla daga ársins.

Þvottahús
Brákarhlíð sér um þvott á persónulegum fatnaði heimilisfólks nema á þeim fatnaði sem er viðkvæmur og þarf að fara t.d. í fatahreinsun.